Službám pro obce je věnována samostatná webová stránka https://www.obce.intevia.cz/