• tvorba a tisk obecního zpravodaje
  • videozáznam z kulturních, společenských a sportovních akcí v obci
  • rozvojový dokument obce - vytvoření programu rozvoje obce podle metodiky ministerstva pro místní rozvoj
  • zpracování žádostí o dotace - krajské dotace Kraj Vysočina, národní dotace
  • IT služby - instalace SW včetně zajištění licencí, instalace Open Software, zaškolení, zebezpečení - antivir, zálohování, zajištění HW
  • tvorba přístupných webových stránek